Chứng chỉ đạt chuẩn bộ y tế của công ty

 

                                                                                                            

 

                                                                                        Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn          

                                                                   "Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc"   

                                                                                                 do sở y tế Hà Nội cấp.

 

                                                                    

                                                                                          Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn   

                                                                     "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc"   

                                                                                             do cục quản lý dược cấp

Share :

Write comment